Gå til sidens hovedinnhold

Sterk ir­ri­ta­sjon over å bru­ke 12 mil­li­o­nar på Bagn sku­le: Op­po­si­sjo­nen skul­da ad­mi­nist­ra­sjo­nen for dår­leg hand­verk

Sam­ti­dig med at ad­mi­nist­ra­sjo­nen ras­lar med sver­det og vur­de­rer ned­leg­ging av sku­lar i Beg­na­da­len og He­da­len, vart det på tors­da­gens kom­mu­ne­sty­re­mø­te lagt fram eit for­slag om å bru­ke 12 mil­li­o­nar kro­ner på re­ha­bi­li­te­ring av Bagn sku­le.

For abonnenter