Vang: Dette kan føre med seg høyere konsentrasjoner av avløpsvann i Begna på strekningen Fløgstrøndfjorden - Strøndafjorden.

Vang kommune oppfordrer de med brukerinteresser nedstrøms fra Fløgstrøndfjorden som mener seg berørt, til å ta kontakt med teknisk sjef Terje Hålien på telefon 61 36 94 71 eller VA-vakttelefon 953 03 608.

Aktuelle brukerinteresser kan være uttak av drikkevann til dyr eller mennesker direkte fra elven Begna.

Ekstra prøvetaking blir vurdert fortløpende etter hvert som omfanget blir kartlagt. Det blir oppfordret til å koke overflatevann som blir tatt ut på den aktuelle strekningen.