Blant annet har hun besøkt Valdres Næringshage og fått en gjennomgang av Hilde Tveiten Døvre. Hilde fortalte om de tre fokusområdene til Næringshagen: Bedriftsutvikling, gründere og utviklingsprosjekter i Valdres.

Nord-Aurdal Venstre, ved kommunestyrerepresentant Kjersti Kirkeby Ødegaard og leder Gunnar Modén, møtte Stine på Munkekroen for å høre hva som er de viktigste punktene for stortingskandidaten og Venstre sentralt.

Stine forteller at hun og Venstre er opptatt av at vi må ivareta klima, natur og miljøverdier, samtidig som vi utvikler samfunn og næringsliv. Hun mener også at det er viktig å sette en fjellgrense for hytteutbygging, noe som er spesielt aktuelt i Valdres. Hun sier også at det alltid skal lønne seg å ta grønne valg både for næringslivet og forbrukerne.

Videre er en god oppvekst viktig for Venstre og for Stine. Venstre vil ha en garanti for at barn får barnehageplass når foreldrepermisjonen er over og vil øke kvaliteten i barnehagen og satse på kompetanse.

Hun ønsker også å innføre gratis SFO for de som trenger det og jobbe for desentraliserte studietilbud.

Når det gjelder helse, er ambisjonen å øke satsningen på psykisk helse og blant annet gi mer ressurser til barnevernet. Lokalt i Valdres ønskes et styrket tilbud til Stabburshella på Fagernes.

Stine avsluttet sitt besøk på Valdres museet hvor hun fikk en omvisning av Anne Marit Noraker.