Valdres/Norge: Seks finalister er på plass, og Stølsvidda / Fjellgris fra Valdres kjemper om heder og ære med fem andre finalister fra henholdsvis Hallingdal x2, Sogn, Hardanger og Lofoten.

Løfte fram gründerskapet

Juryen hadde en spennende jobb i å velge ut de 6 finalistene og juryleder Hilde Charlotte Solheim uttaler at

– Juryen har merket seg at vi ser en fin utvikling og kvalitetsheving innenfor etablerte kategorier som kjøtt og ost og en framvekst av nye, spennende produkter, som krydder, salt og foredlede nisjeprodukter. Vi ser også en stor bevegelse innenfor drikkevarer, både øl, sider, brennevin og alkoholfritt.

De nominerte representerer en stor bredde både geografisk og i hvordan de har spisset sin satsing. Årets Lokalmatgründer er opptatt av å løfte fram gründerskapet som står bak bedriftene og bærekraften de jobber for. Juryen uttaler til slutt at:

– Det er gledelig å se spennende og innovative kandidater som utnytter utmarksressursene til beite og høsting.

De 6 kandidatene vil bli behørig presentert gjennom sommeren og avstemningen vil skje i løpet av august på nettsidene til HANEN. Vinneren blir presentert under åpningen av Dyrsku’n i Seljord 13. september og får overrakt prisen på 50 000 kr.

Det er gledelig å se spennende og innovative kandidater som utnytter utmarksressursene til beite og høsting.

Hilde Charlotte Solheim, juryleder

Fra 30 til 6

Årets konkurranse har fått nærmere 30 nominasjoner med en stor bredde i type bedrift med mange hardtarbeidende kvinnelige og mannlige gründere i førersetet. De seks nominerte finalistene er:

Ostebygda, Hol, Hallingdal

Garden Oppheim, Ål, Hallingdal

Drikkeprodusenten Balholm/Ciderhuset fra Sogn

Stølsvidda / Fjellgris fra Valdres

Siderprodusenten Bleie gard fra Hardanger

Lofoten Seaweed