Forlenget søknadsfrist til 3. juni for tilskudd på Stølsvidda

Artikkelen er over 1 år gammel

Fristen for å søke tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet på Stølsvidda gikk ut 15. mai, men er forlenget til 3. juni. Det står ca. 1,4 millioner kroner til disposisjon for tiltak som ivaretar stølsdrifta og kulturlandskapet i dette området.

DEL

Stølsvidda: Det hadde kommet inn forholdsvis få søknader da søknadsfristen gikk ut, og i samråd med styringsgruppa for Stølsvidda utvalgte kulturlandskap har Fylkesmannen forlenget fristen til 3. juni. Prioriterte tiltak er i stikkord:

  • gjerding
  • rydding og krattknusing
  • stølsdrift med mjølkeproduksjon
  • istandsetting av verneverdige bygninger
  • spesielle skjøtselstiltak

Du finner en mer fullstendig omtale av prioriteringene i denne artikkelen. Her kan du også laste ned søknadsskjema.


Artikkeltags