Stor aktivitet i skogen: Ein million skog­plan­ter har gått ut frå la­ge­ret i Rus­te­bak­ke i år

Det har vore stor ak­ti­vi­tet når det gjeld skog­pleie i Vald­res i 2020.