BAGN: Det ble opplyst at tunnelen kunne bli stengt med omkjøring på kort varsel. Etter en drøy halvtime ble det kjent at tunnelen hadde fått strømmen tilbake, og fungerte som normalt.

Sør-Aurdal energi bekrefter at det er skjedd et større strømbrudd i øvre del av Sør-Aurdal og Etnedal, og at det jobbes med saken. Etter over en halvtime meldes det at det er funnet en feil på overliggende nett inn mot Bagn. Det jobbes med omkobling i nettet slik at alle kan få tilbake strømmen. Nils Martin Sætrang i Sør-Aurdal Energi forteller at feilen skal ligge i Elvia sitt nett, som videre har påvirket Sør-Aurdal energi. Han opplyser at alle kundene av SAE skal ha fått tilbake strømmen, da Sør-Aurdal Energi sine kunder forsynes fra Begnanettet mens feilen rettes steg for steg for å unngå nye feil.