Storstøllie øst i et naturvernperspektiv

Av

Naturvernforbundet i Valdres mener at en kartlegging av naturmangfoldet i Storstøllie aust må være et minste krav før det fattes vedtak i saken.