Stort fødselsunderskudd etter tusenårsskiftet

Av

Med 3.342 nyfødte de siste 20 årene, så kommer Valdres dårlig ut på landsoversikten som viser fødselsregnskapet i Norge siden årtusenskiftet.