Stort kjønnsgap blant dem med høy utdanning i Valdres - i alle kommuner har flest kvinner høyere utdanning

Av

Det blir stadig flere kvinner som tar høyere utdanning, og gapet mellom kjønnene blir større for hvert år. Dette gjelder ikke minst i Valdres.