Stort masseoverskot etter E16-utbygginga: Massedeponier blir permanente

Kommunestyret i Vang godkjenner at massedeponiet i Djupedalen i Øye og ved Eidsbru blir permanente.