Stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Bengt Fasteraune er sterkt kritiske til regjeringens forslag til endring av domstolene

Stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Bengt Fasteraune i Senterpartiet reagerer krast på regjeringens forslag til endringer av domstolene. – Regjeringen sier de vil fjerne to av tre sorenskrivere og beholde alle dagens domstoler. De prøver å få det til å høres ut som en seier for distriktene, men dette er i realiteten klassisk sentralisering av makta, sier de to.