Støy­prob­lem i Bagn sentrum: Kom­mu­nen setter krav til Brød­re­ne Dok­ken

Naboer til Brød­re­ne Dok­ken AS har klagd på støy i for­bin­del­se med ak­ti­vi­te­ten til selskapet i Storebruvegen 2 i Bagn sentrum.