På hallingsida i Tisleifjorden øver også politiet på glattkjøring

Tisleifjorden: Mens det er debatt om å kjøre bil over Strandefjorden i Nord-Aurdal kommune, så har hallingene åpnet opp for isbanekjøring i Gol kommune.

Tisleifjorden: Mens det er debatt om å kjøre bil over Strandefjorden i Nord-Aurdal kommune, så har hallingene åpnet opp for isbanekjøring i Gol kommune. Foto:

DEL

Tisleifjorden: Mens det er debatt om å kjøre bil over Strandefjorden i Nord-Aurdal kommune, så har hallingene åpnet opp for isbanekjøring i Gol kommune. Men, til helga er det klart for Valdres Gatebil sitt arrangment med isbanekjøring på Strandefjorden.

Delt på midten

Kommunegrensa mellom Nord-Aurdal og Gol går midt i Tisleifjorden. På hallingsida er det laget en egen reguleringsplan for bruk av isen på Tisleifjorden. Den kom i 2009. På Nord-Aurdal sin side av Tisleifjorden er det derimot ikke tillatt med bilkjøring.

Det er Morten Gulbrandsen i Isbanedrift AS som står for driften av isbanekjøring på Tisleifjorden. Reguleringsplan er det Golsfjellet utmarkslag SA som står bak.

Politiet er storkunde

Kundegruppa som bruker isbanen er relativt lik fra år til år, leser vi i reguleringsplanen. For sesongen 2014 fordelte de seg på følgende måte: Profesjonelle kunder som bilforhandlere, dekkforhandlere og kjøreskole brukte banen 50 prosent. Politi og ambulanse sto for 40 prosent av kundene og de siste ti prosentene var enkeltgrupper ellers med folk som ville ha opplæring i glattkjøring.

I reguleringsplanen står det at "banen kan nyttes til kjøreopplæring og andre trafikksikringsformål som f.eks. dekkstesting og testing av annet trafikksikringsutstyr."

Artikkeltags