SØR-AURDAL: «Vi har hatt en tøff vinter her i Sør-Aurdal og stormene har virkelig satt sitt spor i mange på flere måter. Frykten som kommer når en leser kraftig vind på værmeldingene er vesentlig større enn før 19. november.»

Slik starter meldinga fra Sør-Aurdal kommune, som er lagt ut på kommunens hjemmeside og facebookside.

Der oppfordres innbyggere som strever med tankene sine etter påkjenningene fra stormen til å ta kontakt med kommunen.

Ta vare på de rundt

Videre oppfordres familie, naboer og sambygdinger til å ta vare på hverandre.

«Gyda var en ny påminnelse om hvor skjøre vi er i møte med naturens krefter. Hva vil bli ødelagt og hva vil det koste å ordne? Hvor lenge blir strømmen borte? Mister vi internett og telefon dekning, og hvor lenge? Får vi jobbet eller må vi ta fri fra jobb?

Disse følelsene er noe vi kanskje må lære oss å leve med og familie/naboer/sambygdinger må være flinke til å støtte hverandre og snakke om det.», skriver kommunen.

– Resulterer i mye vondt

Kommunen påpeker videre at det som også bekymrer, er de økonomiske konsekvensene etter skadene.

«Flere har mistet store verdier og blitt påført store kostnader. For noen er dette kanskje en økonomiske belastning som rammer privatøkonomien kraftig. Det er ingen tvil om at økonomiske problemer resulterer i mye vondt og uheldige resultater.» , skriver Sør-Aurdal kommune.

Videre oppfordrer de folk som sliter med vonde tanker etter stormen til å ta kontakt med kommunes team på psykisk helsearbeid.

«Dette er et tilbud til mennesker som er i en vanskelig livssituasjon eller opplever psykisk sykdom. Tjenesten er gratis, du trenger ingen henvisning og du kan ringe direkte.» , opplyser kommunen, som viser til hjemmesiden for mer informasjon.