Strøing har skapt problemer for snøscootertransporten på Nordfjellstølen

Det glatte føret i distriktet har også skapt problemer for snøscootertransporten på den omstridte hyttevegen på Nordfjellstølen.