Ordet «strømstøtteordning» dekker ikke dette bra, i realiteten er det en strøm-tilbakebetalingsordning. FrP vil gi deg tilbake det du betaler for mye for strømmen du bruker.

Enkelte forsøker å kalle dette kommunisme, og setter FrP i samme bås som Rødt. Det er fullstendig feil. For mens Rødt ønsker å sette et tak på hva produsentene kan ta for strømmen, vil vi at staten går inn og betaler tilbake det vi mener folk har betalt for mye, fram til andre politiske løsninger har normalisert prisene.

Det er samme ordningen som regjeringen har innført for husholdninger, men med 20 øre lavere innslagspunkt og at 100 prosent blir dekket av staten. Altså en forutsigbar maksimum pris, og eksakt samme forslag som KrF, Huseiernes Landsforbund og Sps nasjonale ordførerforum støtter. Det er meg bekjent ingen som har vært ute og satt dem i bås med Rødt.

Norge er en energinasjon. Vi har ofret en del av vår natur, som vi alle eier, mot at vi skal få billig strøm. Det er også derfor strømkrisen føles så urettferdig, vanlige folk får ikke tilbake for sin del av avtalen, og prisene er ekstreme, selv om vi har overskudd av kraft.

Kontrakten mellom stat og folk er brutt når det kommer til strømpris. Vi ser at det offentlige håver inn penger på den rådyre strømmen. Den store majoriteten, i underkant av 95 prosent av kraftselskaper er offentlig eid, enten gjennom staten, kommunene eller fylkeskommunene. Produksjonskostnadene på strøm er ca. 5–15 øre pr. kWt, mens inntekten nå er ekstremt mye større, betalt av deg, meg, og norsk næringsliv.

Det skulle bare mangle at det offentlige betalte noe av disse ekstraordinære utgiftene tilbake til strømkundene. Det er tross alt vi som i fellesskap eier både naturen, kommunene, fylkeskommunene og staten. FrPs forslag om en pris på maks 50 øre er riktig medisin fram til prisene er normalisert. Løsningen vår avhjelper situasjonen for både husholdninger og næringsliv, samtidig som kraftselskaper, staten og det offentlige fremdeles tjener gode penger.