De periodevis skyhøye strømprisene vi har sett i Norge deisiste ukene har gjort at mange har grua seg skikkelig til å åpne regningene fra strøm- og nettselskapene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) anslo i desember at statens inntekter fra grunnrenteskatt og utbytte fra Statkraft blir på 27,6 milliarder i år. Det er dobbelt så mye som "normalt". Energi Norge regnet seg i forrige uke fram til at staten vil tjene 18 milliarder kroner ekstra på de høye strømprisene, mens kommunene vil tjene seks milliarder ekstra.

At disse pengene blir tilbakebetalt til befolkningen gjennom strømstøtte, er på sin plass. For desember fikk husholdninger dekt 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt inntil 5000 kroner per måned. Fra januar til mars blir støtta økt til 80 prosent. Denne uka ble det også klart at jordbruket får strømstøtte over samme modell som private husholdninger, men at støttebeløpet blir høyere. Det er kjærkomne nyheter spesielt for de strømkrevende produksjonene i landbruket, som mjølkeproduksjon.

Samtidig har store deler av næringslivet, ikke minst reiselivsbransjen, overnattingssteder og utelivsbransjen, også høye strømutgifter. Disse bransjene har også hatt utfordrende tider de siste to årene, med tiltak, restriksjoner og nedstenging som følge av koronapandemien. At de nå i tillegg til tapt omsetning får ekstraordinært høye utgifter til strøm, gjør situasjonen ekstra vanskelig. Da må det på plass ei "krisepakke" også for næringslivet.

På Gomobu fjellstue ser ikke driverne Astrid Irene og Bjørn Oskar Sveine noen annen mulighet enn å skru opp prisene på overnatting. Bare i desember fikk de ei strømregning som var nesten 100 000 kroner mer enn for desember 2020. Når strømregningene blir mer enn tredobla, samtidig med at landet igjen har stengt ned, noe som har ført til færre bestillinger, sier det seg sjøl at de mister store inntekter. Men når gjestene uteblir, har det begrensa effekt å øke romprisene.

Da trengs ei strømpakke som er godt tilrettelagt for næringslivet, ikke minst for de som har vært gjennom snart to veldig turbulente år.