I sommermånedene står hundrevis av studenter i kø for å få bolig bare her i Innlandet. Studentsamskipnaden sier de regner med at antallet studenter i boligkø kommer til å øke senere i måneden. På landsbasis er dette tallet på 13.000. Det private leiemarkedet kommer trolig til å bli tøffere i tiden fremover og vil gjøre det svært krevende for studentenes økonomi som allerede er svært presset.

Studentenes bosituasjon krever større politisk handling. Venstre mener at studentene må prioriteres og vil øke tempoet i utbyggingen av flere studentboliger.

Studentene skal ikke bekymre seg for om de får tak over hodet eller ikke. Det skal være en selvfølge. Innlandet Venstre krever derfor at regjeringen og kommunene er på lag med studentene og bygger flere studentboliger i Innlandet.

Venstre prioriterer studentene og mener at det er viktig at studenter skal få være studenter. Da vi satt i regjering bygget vi rekordmange studentboliger (nesten 14 000) og sikret studenter 11 måneders studiestøtte. Samtidig blir det stadig flere studenter og da må vi gjøre mer for å lette deres økonomi- og bosituasjon.

Tempoet i utbyggingen av studentboliger må opp og studiestøtten må heves til 1,5 G (G = grunnbeløpet). Dette vil gi studentene rundt 40.000 kroner ekstra i året.

Det å flytte til en ny by kan være krevende i seg selv, og da må studentene være trygge på at de får et sted å bo. Det er en viktig forutsetning for at studenter velger å studere i Innlandet og at de trives her.