Når det gjelder selvforsyning, mener SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at årets jordbruksavtale går i feil retning, skriver Nationen.

Partiet er kritisk til at støtten til importfôr øker. De vil heller ha mindre importert fôr i norsk landbruk.

– Stortinget har ansvaret for jordbrukspolitikken, og kan derfor justere avtalen hvis vi mener det ikke er i tråd med vedtak Stortinget har gjort. Og i dette tilfellet er hensynet til selvforsyning ikke fulgt opp, sier Fylkesnes. Han understreker at regjeringen er avhengig av at stortingsflertallet går inn for avtalen som er forhandlet fram.

Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Olav Tyldum stiller seg undrende til utspillet fra Fylkesnes.

Les også

"10,9 milliardar til bøndene - men blir det færre bønder som legg ned no?"

– Hvis man skal endre en avtale det er enighet om, utfordrer man den verdien forhandlingsinstituttet har. Det er en helt unik institusjon, sier han.

Tyldum sier hans parti også vil dreie landbruket i retning mer selvforsyning, men sier dette ikke er gjort over natten.

Les også

Lena (44) og Jan Erik (45) investerer stort i usikre tider: – Jeg har fått mange spørsmål. At jeg tør å sette i gang.

Les også

Bjørn Olav (40):– Jeg har ikke tatt ut lønn fra drifta siden vi starta opp her

Les også

– Hadde det ikke vært for hun her hadde jeg lagt ned allerede i 2019