Det er det ingen grunn til og nå som butikker er åpne seint og tidlig må dette endres. Samfunnskritiske funksjoner som for eksempel helse og transport må fungere døgnet rundt, men vi trenger ikke å kjøpe klær, sko og sminke til alle døgnets tider.

Like før påske leverte SV et representantforslag til Stortinget som skal sikre et bedre arbeidsliv for ansatte i varehandelen.

Å jobbe i handel og service er fine jobber, så lenge arbeidsforholdene er gode.

I butikk- og dagligvarehandel ser man for mange eksempler på ugunstige arbeidstider og mye deltid, og det er langt mellom trygge tillitsvalgte og tariffavtaler.

Der få er organisert har ikke de ansatte den samme kraften til selv å kjempe fram forbedringer og derfor er lovendring nødvendig.

Loven må sikre ansattes rettigheter når det gjelder kveld- og helgearbeid, men også sikre mot alenearbeid.

Vi har sett grove eksempler på både vold og ran som har vært rettet mot unge deltidsansatte i varehandelen som har jobbet alene. Det er alvorlig.

Et annet problem med å jobbe alene er at man ikke kan gå bort fra stedet man jobber, fordi det ikke er noe andre til å gjøre jobben. Resultatet er at ansatte ikke engang får gått på do, noen som er helseskadelig og uakseptabelt.

Forskning viser at nattarbeid og lange arbeidsdager øker risikoen for skader på arbeidsplassen og kan påføre arbeidstakerne alvorlige helsebelastninger, som økt risiko for hjerte- og karsykdommer, svekket søvnkvalitet, økt risiko for brystkreft og depresjon.

Derfor må så få som mulig utsettes for slik risiko og hvis de må jobbe på kveld og natt, skal reglene i Arbeidsmiljøloven gjelde for dem. Ansatte i handel fortjener det.