Prestegården skriver: «Samarbeidet mellom Vindin vassverk og Øystre Slidre kommune er og har ikkje vore godt nok.»

Les også

Vi er sårbare. Utan vatn stoppar heimane opp.

Dette kjenner vi oss ikkje igjen i. Samarbeidet mellom Vindin vassverk og kommunen har siden 2019 vært godt og gjensidig. Vi har regelmessige møter, vi samarbeider om felles utbyggingstiltak, og under situasjoner med ledningsbrudd eller lignende hjelper vi hverandre.

Ved ledningsbruddet Vindin vassverk hadde ved Moane nylig bidro kommunen med lekkasjesøk og informasjon via kommunen sin heimeside. Som sagt vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen til Prestegården.