Det er bra at Marit K. Strand er opptatt av domstolene, og har fokus på disse.

Les også

«Et argument for sentralisering er for lettvint»

Når det gjelder bekymringen for hva som vil skje når dommere i Valdres slutter, og om de vil bli erstattet, så vedtok Stortinget i forbindelse med behandlingen av spørsmålet om ny domstolsstruktur i desember 2020 å sikre en minimumsbemanning ved rettsstedene.

Vedtaket innebærer at for rettssteder som hadde fire faste dommerårsverk eller færre på det tidspunktet da domstolsstrukturen ble endret i 2021, skal antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten opprettholdes. Endringer i bemanning ved de minste rettsstedene på Fagernes, Lillehammer og i Vågå kan derfor ikke gjennomføres uten at det er forelagt Stortinget.

Ingen av tingrettene i tidligere Oppland fylke er blitt lagt ned, men de er slått sammen og har fått felles ledelse. Alle rettsstedene på Fagernes, Gjøvik, Lillehammer og Vågå er beholdt. Lokalene er de samme, og alle arbeidsplassene er beholdt. Alle de fire rettsstedene har:

– Samme åpningstid som før

– Samme tjenestetilbud til publikum som før

– Sakene fordeles til, og behandles i utgangspunktet på hvert rettssted som før

Strukturendringene er et kompromiss mellom hensynet til å bevare nærhet til domstolene over hele landet og opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene, samtidig som ressursene utnyttes bedre og fagmiljøene i domstolene styrkes til det beste for brukerne.