Sviende nederlag for Nord-Aurdal

Bare sju stemmer gikk til Nord-Aurdal, av disse en fra hver av valdrisene Vegard Riseng (H) og Bergljot Oldre (Sp), da det ble stemt over hvor Musikk i Innlandet skal lokaliseres. De resterende femti fylkestingsrepresentantene stemte for Gjøvik, som nå kan kalle seg Innlandets musikkby.