Stort spenn i sykefraværet i valdreskommunene: Én kommune har det laveste i hele Innlandet, en annen det nest høgeste

Med unntak av Vang, ligger sykefraværet i samtlige valdreskommuner over gjennomsnittet i Norge og Innlandet i 2. kvartal. Nord-Aurdal har det nest høgeste sykefraværet blant kommunene i Innlandet.