Sykefraværet har økt med opptil fem prosent i enkelte virksomheter

– Sykefraværet er for høgt, konkluderer ordfører Knut Arne Fjelltun etter å ha blitt framlagt årsberetninga for Nord-Aurdal kommune, som viser at fraværet har økt og nå ligger langt over målsettinga.