Sykehuset: Behandles for lettere skader

Sykehuset Innlandet opplyser til avisa Valdres klokken 11.10 at mannen som ble angrepet av elg i dag tidlig behandles for lettere skader.