Økt gebyr for ikke å møte til avtalt time på sykehuset

Mer enn 20.000 planlagte timeavtaler i Sykehuset Innlandet blir årlig ikke gjennomført fordi pasienten uteblir. Fra 1. januar er gebyret økt fra 702 kroner til 1053 kroner hvis pasienten ikke møter til avtalt time.