– Systera mi og eg gifte oss med to brør

Magnhild Skjel, Røn, fødd 1936