ETNEDAL: Resultatet av kontrollen i 80-sonen ble syv utstedte forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 107 km/t.