Noen av oss klarer rett og slett bare ikke å ta med søpla heim for å kaste den i søppeldunken, eller putte søpla i ei av de mange søppelkassene til allmenn bruk i Valdres.

Det er rart med det, hvor vanskelig det noen ganger kan være å ta med seg tom emballasje på heimturen. Søppel i naturen kan føre til forurensing av miljøgifter, og kan være til stor skade for dyr. Hver sommer eller høst leser vi ei sak fra en gard der husdyr har dødd etter å ha fått i seg metallbiter i fôret. Øl- eller brusbokser som noen har slengt fra seg, havner på et jordet, og blir dermed med når graset slås til husdyrfôr.

Les også

Då mor mi og eg var «småkriminelle»

I Innlandet er sneiper, snusposer og plastbiter på topp tre-lista. Men annet søppel kan også dukke opp langs vegen, i vannet eller skogen. Nå skal søppelet langs vegene i Innlandet analyseres for å finne de rette tiltaka som skal gjøre at folk slutter å kaste søppel langs vegene. I fjor ble det plukka hele 32 tonn søppel av frivillige i Innlandet. Under vårens ryddeaksjon i regi av Aksjon Aqua – Reine vatn i Valdres og skolene i Valdres, ble det plukka over 900 kilo søppel for hånd av skoleelevene i Valdres.

Ifølge Lise Guldbrandsen i Hold Norge Rent er det flere villfyllinger langs vegene i Valdres. Ei villfylling er en ulovlig anlagt avfallsplass, og det kan legge farlige avfallsstoffer fra disse stedene, sjøl om de ikke er av nyere dato. I fjor renska Aksjon Aqua opp i ei villfylling langs Tyin, og har til og med i fjor rydda 27 tonn søppel i Valdres.

At det finnes sammenslutninger, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, som Unni og Kjell Ivar Fossnes, som rydder Fagernes sentrum hver helg i juli og august, er utrolig bra. Ildsjelene er med på å holde Valdres så reint og fritt for søppel som mulig. Ekteparet Fossnes skryter blant anna av ungdommen i dag er flinke til å rydde opp etter seg. Her har nok eldre generasjoner mye å lære av de unge.

Strengt tatt burde det ikke være mulig å plukke så mye søppel som man gjør i Valdres. Avfall skal verken dumpes eller kastes i naturen. Ta med deg søpla heim, eller kjør den til levering på nærmeste miljøstasjon.