– Smitteutbruddene, blant annet i Moss og andre steder, viser oss at smittesporing er en vanskelig og meget ressurskrevende prosess for kommunene. Derfor er det viktig at vi alle tar det ansvaret vi er pålagt – og i tillegg hjelper til der vi kan, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Ta telefonen når den ringer, selv om du ikke kjenner nummeret. Det kan nemlig være kommunens smittesportingsteam.

Hvis du blir oppgitt som nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av kommunens helsetjeneste. Nummeret de ringer fra vil trolig være ukjent for deg, men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

Her følger noen viktige råd:

  • Ta telefonen når du blir ringt til – det kan være kommunens smittesporingsteam
  • Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være ukjent for deg – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.
  • Som arrangør skal du ha oversikt over hvem som er til stede, inkludert kontaktopplysninger
  • Hvis du for eksempel har et arrangement der du har ansvaret for å føre listen over de som er til stede, trengs det fullstendige navn og telefonnummer. Å skrive at «Hansen m/fam» var til stede i bryllupet er ikke godt nok.
  • Følg råd og regler for testing, isolasjon og karantene. Disse setter du deg inn i her.
  • Dersom du kommer til Norge fra et «rødt område», må du i karantene.
  • Følg godt med her siden reiserådene endres når smittesituasjonen endres
  • Får du symptomer, selv milde luftveissymptomer, test deg
  • På kommunenes hjemmesider finner du informasjon om hvordan testing og oppfølging foregår der du er. Her kan du sette deg inn i testkriteriene.

Det har den siste tiden vært økt koronasmitte i Sveits og Tsjekkia, og trenden er også økende i Polen. FHI anbefaler at Sveits og Tsjekkia blir «røde» når bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres i slutten av uka - hvis det ikke skjer endringer. FHI anbefaler også at Polen vurderes.

FHI leverer annenhver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av innreisekarantene. Dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Både Sveits og Tsjekkia har passert grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og FHI varsler allerede nå at landene vil kunne bli "røde".

I løpet av de siste to ukene har det også blitt rapportert om et økende antall nye tilfeller i Polen. Tallet er 17,9 nye tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste to ukene.

I Polen har andelen positive prøver i uke 29 og 30 vært økende og ligget på mer enn 5 prosent. Det bør vurderes å innføre innreisekarantene for Polen dersom andelen positive prøver overskrider 5 prosent også i uke 31.

– Nye tall viser at Sveits ligger på 22,9 og Tsjekkia på 26,8 nye covid-19-tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover. Derfor varsler vi allerede nå at dersom ikke situasjonen endrer seg, vil FHI anbefale at Sveits og Tsjekkia blir "røde land" og dermed omfattet av innreisekarantene, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Beslutning fredag

I løpet av de siste to ukene har det blitt rapportert om økende antall nye tilfeller i Polen, med et tall på 17, 9 nye tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste to ukene. I Polen har andelen positive prøver i uke 29 og 30 vært økende og ligget på mer enn 5 prosent. FHI vil derfor vurdere innreisekarantene for Polen mot slutten av uka når testdata fra uke 31 blir tilgjengelig.

Regjeringen vil mot slutten av uka beslutte om den skal følge FHIs anbefaling og innføre karantene ved innreise fra Sveits og Tsjekkia. Karantenereglene vil som tidligere i så fall gjelde fra kl 00.00 natt til lørdag.

– Vi legger ellers vekt på de generelle reiserådene; alle bør vurdere om de skal reise. All reise kan innebære økt risiko for koronasmitte, og situasjonen dit du reiser kan endre seg raskt. Derfor må alle sette seg godt inn i forholdene lokalt. Spesielt personer i risikogrupper må nøye vurdere reiser, sier Vold.

Oppmerksomhet ved symptomer

Dersom du kommer til Norge fra Sveits, Tsjekkia eller Polen i de siste dagene før landet eventuelt «blir rødt», blir du ikke ilagt innreisekarantene, men du må være særlig oppmerksom på symptomer på covid-19, teste deg ved behov og være nøye med å holde avstand på minst én meter.

Vurderingene av land og regioner som tilfredsstiller kriteriene om innreise til Norge fra EU/EØS/Schengen-land uten karanteneplikt blir gjort hver 14. dag, med mindre det er behov for å gjøre endringer tidligere. I forrige uke ble Belgia «rødt». For to uker siden ble Spania rødt, mens smittesituasjonen i Ungarn bedret seg, og landet gikk fra rødt til grønt.

For oversikt over røde og grønne land, se Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning (FHI)

For mer informasjon om reiser og reiseråd, se Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar (Utenriksdepartementet)