Omtrent halvparten av befolkningen opplever å få en psykisk lidelse i løpet av livet. Angst og depresjon er de vanligste. Flere velger også å være åpne om sine utfordringer. Økt oppmerksomhet, blant annet på verdensdagen, gjør det enklere å snakke om for mange.

Dessverre ser vi fortsatt at mange mangler informasjon om viktige påvirkningsfaktorer på vår psykiske helse. En fersk undersøkelse Ipsos har gjort på vegne av Av-og-til – viser at 7 av 10 ikke kjenner til sammenhengen mellom alkohol, angst og depresjon. Omtrent halvparten av de spurte oppgir også at de opplever å ikke få nok informasjon om hvordan alkohol påvirker vår psykiske helse.

Vi ser at mange bruker alkohol for å dempe psykiske plager. Å drikke seg full kan dempe plagene på kort sikt, men på lang sikt kan det både forverre plagene – og utløse nye. Det er det mange som hverken kjenner til, eller snakker om.

Å bruke alkohol som eksempelvis et angstdempende middel, kan fort bli en ond sirkel. En typisk syklus kan være:

1. Du drikker alkohol fordi du opplever uro/angst

2. Du føler deg rolig fordi alkoholen virker beroligende og påvirker hjernen

3. Du føler angst som et resultat av kroppens nedbryting av alkohol

4. Du opplever at det kan være fristende å drikke igjen for å lindre angstsymptomene

Og med det starter prosessen på ny.

Det er viktig at befolkningen kjenner til denne sammenhengen. Å snakke om vår egen psykiske helse har blitt enklere, men å snakke om alkoholbruk i forbindelse med det, er fortsatt tabu. Vi er mange, både på forebyggingssiden og i helsevesenet som har en jobb å gjøre for å få dette på agendaen.

Samtidig som vi setter psykisk helse på dagsorden, må vi sette søkelys på faktorer som kan påvirke den psykiske helsen vår. Når vi snakker om det, kan vi forstå det bedre, og gjøre noe med det.

Troll sprekker når solen skinner på det, det samme gjør samfunnets største tabuer.