Heldigvis overlever stadig flere kreft. Men for kreft med spredning er det fortsatt lav overlevelse og få behandlingsmuligheter. Ditt bidrag til Krafttak mot kreft er med på å endre denne alvorlige situasjonen.

Endelig kunne vi gå fra dør til dør og stå på lokalbutikken igjen for å samle inn penger til Krafttak mot kreft etter to år med pandemi. I år går pengene til forskning på kreft med spredning.

I Innlandet har det blitt samlet inn 1,6 millioner kroner. På landsbasis har dette så langt resultert i over 25 millioner kroner. Og pengene kommer fortsatt inn!

Vi ønsker å rette en stor takk til Åbjør Bygdekvinnelag, Valdres Bygdeungdomslag, Valdres videregående skole ved aksjonsleder Hedda Kroon i front, Etnedalskomiteen, Røn Bygdekvinnelag og Øystre Slidre Bygdekvinnelag som har gått fra dør til dør, stått på stand, og organisert innsamlinger. Deres innsats er uvurderlig. Tusen takk for at dere var med!

Ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Verden preges av mange kriser og mange gode, viktige innsamlingsformål. Men det er viktig at kreftforskningen i Norge ikke stopper opp. Hver eneste dag får stadig flere kreft, og muligheten for å overleve og leve et godt liv etter sykdommen avhenger av mer forskning. Derfor er vi utrolig takknemlige for alle bidrag fra dere. Det betyr så enormt mye.

For de som rammes betyr det enda mer. Det betyr litt mer tid. Tid til flere solnedganger, flere klemmer, flere hverdager, flere drømmer som kan realiseres, flere vennemiddager, flere sommeravslutninger, flere fjellturer, flere nye medisiner og flere gjennombrudd innen forskning.

Selv om vi i de siste årene har sett en bedring for noen kreftdiagnoser med spredning, som føflekkreft, brystkreft, prostatakreft og nyrekreft, trengs mer forskning. Kreftforskere i Norge og resten av verden gjør store og små fremskritt hver eneste dag som gir oss nye, bedre og mer treffsikre behandlingsmetoder. Det er disse forskerne og deres arbeid vi støtter i årets Krafttak mot kreft.

Det er fortsatt mulig å støtte aksjonen via nettsiden vår og ved å vippse valgfritt beløp til 2277. Din støtte er med på å gi flere kreftpasienter med spredning litt mer tid og nytt håp.