Vi har oppgradert hytta vår, og i den anledning vil vi gjerne fortelle hvor fornøyde vi er:

Vi har boret etter vann, lagt ned tank, lagt inn vann og elektrisitet.

Det har vært en fornøyelse. Vi hadde ikke anledning til å være til stede på hytta mens arbeidet pågikk. Så alt ble ordnet via telefon.

Søknadsprosessen for utslippstillatelse til Nord-Aurdal kommune tok Norvald Trandokken seg av- og kommunen svarte raskt ca. en måned.

Hos snekker Ranheim på Leira var det Henrik Skattebo som hadde ansvaret også for en del av koordineringen av arbeidet for øvrig. Haugerud brønnboring boret etter vann.

Valdres installasjon v/Einar Bergsbakken hadde ansvaret for alt det elektriske.

Aurdal Rørleggertjenester v/ Ola Ingar Hagen hadde alt rør og sanitær opplegg.

Nedlegging av kum med graving etc. var Thon Maskin.

Det har vært helt fantastisk. Alt har gått på skinner. De har hele tiden kommet når de har sagt de skulle komme og arbeidet er nydelig utført i alle ledd.

Med tanke på vårt fravær under hele perioden er vi utrolig imponert over håndverkerne i Valdres. Det har ikke vært noen problemer eller uoverensstemmelser. Regningene er nøyaktige og fullstendige. Ingen poster var uklare.

Så takk til dere alle for supert utført arbeid. Vi har i alle år vært Valdres-entusiaster helt fra ungdomstiden, og entusiasmen har neimen ikke blitt mindre med dette.