Manglar kjeveortopedar i Oppland

Ein delegasjon frå distrikta, med ordførar Vidar Eltun frå Vang som ein av deltakarane, har vore i helsedepartementet.