Regjeringa øydelegg taxitilbodet i distrikta

Av

Taxinæringa i Valdres går til det uvanlege skrittet å protestere. Dei protesterer mot liberaliseringa av taxinæringa.