Tek eit steg tilbake: Trillestig ved Rjupetjedn ut på høyring og til politisk behandling

– No tek vi eit steg tilbake og sender saka ut på høyring hos grunneigarane og Fylkesmannen. Så vil vi ta ei politisk behandling av saka, seier ordførar Odd Erik Holden. Avisa Valdres har skrive fleire saker om trillestigen inn til Rjupetjednet på Valdresflye, som hos fleire er sett på som eit kontroversielt inngrep i snaufjellet.