FILEFJELL: Nå er ikke den relativt ferske E16 Filefjell beryktet for å ha flest vinterstenginger, der den også ydmykt betegnes som den mest vintersikre fjellovergangen mellom øst og vest.

Men best kan alltids bli bedre, tror Statens vegvesen.

Det femårige prosjektet som omfatter de 23 høyfjellsovergangene over hele landet har fått navnet Forutsigbart fremkommelige fjelloverganger.

Men teknologien har de ikke på plass ennå.

For moro skyld kan det nevnes at Rv7 Hardangervidda vinteren 2020 var stengt i mer enn 1000 timer. E16 Filefjell var stengt i 34.

– Ingen pilot; vi setter full fart

– Vi understreker at dette femårige prosjektet (2022-26) ikke er en pilot, men noe vi setter full fart og fremdrift på. Vi ønsker blant annet å kjøpe inn flere friteksttavler, værstasjoner, forskjellig sensorikk og annet utstyr i årene framover, sier prosjektleder Petter Storødegård i Statens vegvesen

Dette er utstyr de allerede bruker i vinterdriften. Storødegård foreller de har gode erfaringer med å bruke ny teknologi til å utføre samfunnsoppdraget på en bedre måte. Men at de også er interessert i å bruke eksisterende teknologi på nye måter.

– Det vi ønsker dialog med bransjen på, for å kunne lage best mulig anbudsrunder fremover, er: Hvordan kan vi høyne oppetiden på våre fjelloverganger i fremtiden?

Statens vegvesen ønsker idéer til nye tiltak som kan tas i bruk i driftskontrakt, ny kjøretøyteknologi (lavutslipp er allerede i bruk, men her er det kjent at teknologien stadig utvikles), og kjøretøydata eller annet utstyr som kan gi nyttige data om vær- og føreutvikling.

Inviterer bransjen til dialog

Statens vegvesen ønsker å kartlegge ut hvilken innovasjon som allerede finnes på området, hva bransjen uansett har planer om å levere, og hva som forutsettes at Statens vegvesen som innkjøper og vegeier må tilrettelegge.

Derfor inviterer de bransjen til en leverandørkonferanse på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 13. september.