SØR-AURDAL: Telenornettet ligger nede på grunn av uvær, opplyser Sør-Aurdal kommune på sine nettsider.

Stasjonert på Joker

Valdres brann- og redningstjeneste IKS har brannbiler bemannet med brann- og akutthjelperpersonell samt nødnett for å kunne ringe ut. Disse står på Joker Begna og Joker Hedalen. Brannbilene vil patruljere områdene sporadisk, forteller brannsjef Laila Lien Østgård til avisa Valdres.

– Vi fant ut at vi har mulighet til å bistå, og sørge for at folk i kommunen har tilgang til å varsle, dersom noe akutt skulle skje, enten de trenger politi, helse eller brannvesen. Vi hadde en kjapp diskusjon internt om hvor vi trodde folk ville finne oss, og landet raskt på de to butikkene. i områdene som er rammet, sier Lien Østgård.

Sikre liv og helse

– Kan folk uten nett og mobil få hjelp til å ringe bestemor også, om de føler behov?

– I utgangspunktet er dette et tilbud vi satte i verk for å sikre liv og helse. Men det er klart at vi vil bistå om noen har veldig behov for å få kommunisert ut, sier Lien Østgård.

Telenor melder om estimert rettetid for feil kl. 16.00 i dag.