«Welcome to flight 2247. This is your captain speaking. Or captain for today. Jeg er egentlig bare vikar her i dag. Men ta det helt med ro. Jeg har spilt mye dataspill og jeg har hørt at jeg er en både hyggelig og grei person. Jeg fikk dere opp. Trygt. Og jeg skal nok også får dere ned. Før eller senere. Men hva er den røde knappen der til ...»

Dette er et scenario du nok aldri vil få oppleve. Heldigvis. For deg.

Les også

«Siden KS tok over arbeidsgiveransvaret for lærerne i 2004 har de systematisk arbeidet for å hindre at lærernes lønnsutvikling er på linje med andre kommunalt ansatte»

Dessverre så er dette et scenario våre elever opplever nesten hver dag. Vi mangler over 16.000 lærere i skolen i Norge. Nesten hver femte undervisningsstilling i skolen fylles av en person som mangler lærerutdanning. Hadde du godtatt at hver femte gang du setter deg på et fly, så er det en person bak spakene som ikke er flyverutdannet?

Tror ikke det. Men i skolen så godtar vi det. Eller gjør vi det?

Hvorfor streiker lærerne? Vi streiker fordi vi ikke godtar nok en gang å være lønnstapere. De siste seks oppgjørene har lærerne i skolen kommet dårligst ut av alle kommunalt ansatte. Helt siden 2004 har vi tapt 14 prosent. Men hva har lønn å si for vikarer og andre som ikke har lærerutdanning som underviser i skolen?

Jeg mener at jeg har verdens beste yrke. Å få jobbe med barn og unge er en utrolig takknemlig jobb. Jeg har så mange gode kollegaer som står på. Dag ut og dag inn. Som ønsker det beste for elevene sine. Det er kanskje mange som ser på yrket sitt nærmest som et kall.

Men vi må forstå at vi sikrer ikke at lærerne blir i jobben sin eller at den yngre generasjonen ønsker å bli lærere ved å love dem lønn senere. Et annet sted. For noen fungerer det. Men du betaler ingen regninger med det. Ikke blir det noe brød på bordet heller. 40.000 lærere jobber ikke i skolen. De jobber andre steder.

Lærerutdanningene sliter med å få fylt opp studieplassene. Ungdommen vil ikke bli lærere og mange som er lærerutdannet ønsker ikke å jobbe som lærer.

Vi må sikre at lærerne blir i jobben. Vi må sikre rekruttering av nye lærere. Vi må ha en lønnsutvikling på lik linje med andre yrkesgrupper. Det har vi ikke nå. I stedet skal elevene undervises av de som ikke har lærerutdanning fordi det ikke finnes lærere som kan gjøre jobben.

Det er en kamp vi ikke har råd til å tape. Det er en kamp vi ikke kan tape. For barna våre. Derfor streiker lærerne. Det skal være en lærerutdannet som underviser våre barn i klasserommene.