Ti søkere på Lenningen-midler i 2020

Lag og organisasjoner i Etnedal kan en gang i året søke midler fra Lenningen-fondet. I år har ti stykker søkt, mot seks søkere i fjor.