Det er etablert en «scootertjeneste» som sørger for at de som ikke ønsker å gå selv, også kommer seg til hyttene på en enkel måte med mat og utstyr. Skiløypene er en del av hovedløypenettet til Aurdal Kruk løypelag, som i over 100 år har gått gjennom området.

Nordfjellstølen hytteområde er et av få gjenværende hyttefelt i Valdres, uten vinterbrøytet veg. Både hytteeiere og lokalbefolkning har benyttet seg av området. Dette vil en håndfull hytteeiere og Etnedal kommune, med jordskifterettens velsignelse nå få slutt på. «Tida og tilhøva» kalles dette i den store tykke røde boken med Norges lover. Er eiendommen vanskelig å bruke på «tenleg måte etter tida og tilhøva», kan jordskifteretten «bøte på de utenlege eigedomstilhøva». Tida tilsier nå altså at tilhøva med bilfrie vinterlandskap og skiløyper er «utenelige» og må bøtes på.

Jeg har stor forståelse for at mange ønsker å kjøre helt frem til hytteveggen, også om vinteren. Problemet på Nordfjellstølen er at kun noen få hytteeiere ønsker brøyting, og at brøyting vil medføre store konsekvenser for øvrige hytteeiere og fastboende. At disse hytteeierne skal kunne kjøre helt fram om vinteren betyr at de preparerte skiløypene forsvinner og at dette vakre naturområdet, om vinteren vil bli forbeholdt en liten gruppe hytteeiere fra Oslo-området. Vegen vil bli stengt for alle andre enn disse hytteeierne. Scootertjenesten som sørger for at folk kommer seg til hyttene må legges ned, fordi det ikke er lov å kjøre scooter på vegen.

Etnedal kommune uttaler at dette er «i tråd med reguleringsplanen». Saken har vært behandlet i jordskifteretten flere ganger, og det er brukt millionbeløp på advokater.

«Tida og tilhøva» krever altså at det skal etableres effektive hindre mot at andre enn en håndfull hytteeiere fra Oslo-området skal kunne benytte «allemannsretten». Allemannsretten er et annet fint ord fra den store tykke røde lovboken. Allemannsretten betyr at vi alle fritt skal kunne få bruke naturen. I saken på Nordfjellstølen vil det, fordi kun noen få hytteeiere skal få brøytet vegen om vinteren bety at vi andre ikke skal kunne utøve allemannsretten. Vegen skal stenges med bom for alle andre.

Nordfjellstølen hytteområde ligger i Etnedal kommune og er omfattet av reguleringsplanene til Etnedal. Vegen til hyttefeltet går imidlertid inn fra nabokommunen, Nord Aurdal. Konsekvensene av reguleringsplanene til Etnedal, rammer altså innbyggere og hytteeiere i Nord Aurdal. Disse vil nå bli nektet å bruke området, som i realiteten blir vinterstengt for alle andre enn noen få hytteeiere.

Det kan godt tenkes at noen mener privatisering av norsk naturlandskap er ønskelig. Jeg tror likevel ikke folk flest ser på dette som en positiv utvikling.

Tida og tilhøva tilsier at noen få skal bestemme hvordan resten skal kunne bruke naturen. Tida er vanskelig å endre på, men kanskje er det på tide å endre litt på tilhøva? Kanskje kan dette løses enkelt, ved at ordførerne i nabokommunene Nord Aurdal og Etnedal tar en kaffekopp sammen?