Tidlegare bårehus skal romme ny utstyrssentral i Vang

Kommunestyret har gitt klarsignal for løyving av pengar til å starte opp utlånssentral i det tidlegare bårehuset i sentrum.