Tidlegare journalist i avisa Valdres ny ordførar i Gjøvik

Artikkelen er over 1 år gammel

Tor­vild Sveen (Sp) frå Biri blir ny ord­fø­rar i Gjø­vik kom­mu­ne. Sveen skriv der­med his­to­rie et­ter­som det no blir eit po­li­tisk skif­te et­ter 97 år med ar­bei­dar­par­ti­ord­fø­ra­rar i by­kom­mu­nen ved Mjø­sa.