Til vur­de­ring i Vang og Lær­dal: 90 km/t på E16 over Fi­le­fjell

Sta­tens veg­ve­sen har sendt eit høy­rings­brev til kom­mu­na­ne Vang og Lær­dal, der dei ber kom­mu­na­ne vur­de­re inn­fø­ring av 90 ki­lo­me­ters farts­gren­se på E16 over Fi­le­fjell.