Tiltak for å auke aktiviteten: Beitostølen Utvikling søkte om 920.000 kroner, fekk 220.000 kroner

Torsdag behandla formannskapet ei sak om Beitostølen Utvikling, der Bjarne Budal er leiar. Han sit også i formannskapet, men vart vedteken inhabil i denne saka. Søknadssummen deira var på 920.000 kroner, men vedtaket vart på 220.000 kroner.