Tine-di­rek­tør: – Ikke rik­tig å si at noen mis­ter job­ben i Valdres

– Det er ikke rik­tig å si at noen mis­ter job­ben i Valdres, sier di­rek­tør for Tine dis­tri­bu­sjon, Øy­vind Boie­sen, i for­hold til ut­ta­lel­se­ne fra plass­til­lits­valgt i Norsk Næ­rings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Knut Ter­je Tuv.