Tine flyt­ter dis­tri­bu­sjo­nen: – To ar­beids­plas­ser kan gå tapt i Vald­res

Tors­dag in­for­mer­te Tine om at dis­tri­bu­sjon til 14 kom­mu­ner blir flyt­tet fra Oslo til Frya i Gud­brands­da­len. – Vi mis­ter to ar­beids­plas­ser i Vald­res, sier plass­til­lits­valgt i Norsk Næ­rings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på Fa­ger­nes, Knut Ter­je Tuv.