Vil kjø­pe bank­byg­get for 6,9 millionar og lage næ­rings­ha­ge

Råd­man­nen i Øyst­re Slidre kom­mu­ne inn­stil­ler på kjøp av Sparebank 1 Hal­ling­dal Vald­res sitt bankbygg, til ein pris på 6,9 mil­li­o­nar kro­ner. Rådmannen ynskjer han å lage ein næ­rings­ha­ge. Saka skal opp i kom­mu­ne­sty­ret i nes­te veke.